پایگاه دانش : نرم‌افزارها
سپیدباکس یک سامانه نرم‌افزاری مدیریت و اتوماسیون صندوق امانات است که با اتصال به تجهیزات سخت‌افزاری کنترل تردد و ارتباط با انواع صندوق‌ها، یک راهکار جامع برای حفظ امنیت و انضباط در اختیار مدیریت بانک‌ها، موسسات مالی و سایر مراکز و ارگان‌ها قرار می‌دهد. ب...
سیستم کنترل تردد هوشمند سپیداستار، نرم‌افزار جامع کنترل دسترسی و تردد مبتنی بر شبکه می‌باشد که توانایی مدیریت ترددها، پرسنل و درگاه‌های تردد از جمله گیت‌های تردد، پارکینگ خودرو، آسانسورها و تمام درهای الکترونیکی یک مجموعه را برای شما فراهم می‌کند. این نرم...
نرم‌افزار حضور و غیاب سپیدار برای کنترل تردد کارکنان و ثبت ورود و خروج کارمندان شرکت‌ها و سازمان‌ها طراحی شده است. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توان لیست کارمندان و شیفت‌های کاری شرکت را تعریف و مدیریت کرد سپس برای هر کارمند به صورت مجزا شیفت کاری انتخا...
سامانه پشتیبانی سپید سیستم شریف