پایگاه دانش: نرم‌افزارها
نرم‌افزار حضور و غیاب سپیدار
ارسال شده توسط سپید سیستم

نرم‌افزار حضور و غیاب سپیدار برای کنترل تردد کارکنان و ثبت ورود و خروج کارمندان شرکت‌ها و سازمان‌ها طراحی شده است. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توان لیست کارمندان و شیفت‌های کاری شرکت را تعریف و مدیریت کرد سپس برای هر کارمند به صورت مجزا شیفت کاری انتخاب کرد و حضور و غیاب کارکنان را کنترل و مدیریت کرد. ثبت اطلاعات کارکرد پرسنل و تهیه گزارش‌های ساعات حضور و غیاب کارکنان نقش مهمی در محاسبه حقوق کارکنان ایفا می‌کند. بعلاوه این اطمینان برای پرسنل حاصل می شود که هیچ حقی از آنها ضایع نشده و کلیه کارکردها طبق مقررات و ساعات ثبت شده در سیستم محاسبه می‌شود.

با خودکارکردن حضور و غیاب در یک سازمان، تمام عملیات مربوط به ورود و خروج کارمندان شامل مرخصی‌ها، مأموریت‌ها، اضافه‌کاری، شیفت‌ها، تقویم‌کاری و کارکرد پرسنل با دقت قابل ثبت و بازیابی است.انعطاف‌پذیری و ساختار پویای این نرم‌افزار اجازه ارتباط با انواع مختلف سخت‌افزارهای احراز هویت بایومتریک، کنترل تردد و دستگاه‌های کارتی (RFID) را فراهم می‌کند و مشتریان در این زمینه با هیچ محدودیتی مواجه نیستند.

(0 رای)
مفید
مفید نیست

دیدگاه (0)
سامانه پشتیبانی سپید سیستم شریف